Bên mẹ, con thành công chúa. Bên bố, con chỉ có thể là tiểu quỷ

Cười “rung rốn” với bộ ảnh chỉ sự khác biệt khi mẹ và bố chăm con