Cover Gửi Anh Chơi Net – Kim Joon Shin QTV cầm lòng sao đặng – YouTube

Rảnh rỗi Quách Tẩu tung ra bản hit Gửi Anh Chơi Net (Gửi Anh Xa Nhớ Cover) đánh đúng vào đối tượng các game thủ muốn có gấu hiểu được niềm đam mê chơi game.