Đẹp quá đi…

Muốn mua một cái máy cơ và đi khắp thiên hạ