Không tự tin là không nỗ lực

Đúng rồi, làm sao bạn có thể nỗ lực được khi không hề biết bản thân mình đang có những gì và mình đứng ở đâu? Ngay việc thiếu tự tin vào bản thân đã là thất bại lớn nhất của bạn rồi!