Bản quyền

CHỢ VUI cung cấp người dùng internet một kênh trao đổi thông tin, blog cá nhân dưới nền tảng mở. CHỢ VUI cho phép các thành viên được sử dụng, thảo luận, chia sẻ các nội dung, hình ảnh của mình đến cộng đồng. Quyền tác giả của nội dung được tạo ra thuộc sở hữu của người tạo ra nội dung.

CHỢ VUI không chịu trách nhiệm cho các nguồn của nội dung. Nếu bạn phát hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền trên những nền tảng, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email [email protected]. Chúng tôi sẽ loại bỏ các nội dung vi phạm càng sớm càng tốt.

Các văn bản, video, hình ảnh và các tài nguyên khác được cung cấp trên CHỢ VUI được sở hữu bởi ChoVui.com.

Nếu bạn muốn in lại, sửa đổi hoặc dịch và chỉnh sửa bất kỳ tài nguyên trong trang web này, xin vui lòng xác định rằng nguồn là ChoVui.com. Bất cứ ai in lại, sửa đổi hoặc dịch và chỉnh sửa bất kỳ tài nguyên mà không xác định nguồn gốc của nó có thể đối mặt tiếp xúc với trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi thu thập địa chỉ email và thông tin cá nhân khác từ tất cả người dùng đăng ký. Thông tin thu thập chỉ với mục đích lưu trữ hồ sơ và xác thực người dùng. Chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích khác.

Bất cứ ai sử dụng các website trong bất kỳ cách nào, trực tiếp hay gián tiếp, được xem là đã đồng ý chịu ràng buộc bởi các thông báo bản quyền của trang web. CHỢ VUI có quyền sửa đổi và cập nhật thông báo về bản quyền.

Từ chối trách nhiệm

Nếu bạn nhận thấy những nguồn như tin tức, hình ảnh, video, ứng dụng đã xâm phạm quyền lợi, bản quyền của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] để yêu cầu xóa khỏi CHỢ VUI hoặc vô hiệu hóa các liên kết liên quan đến các nguồn tài nguyên này.

Email của bạn cần cung cấp cho chúng tôi các nội dung sau đây:

(I) Tên của chủ sở hữu quyền tác giả, thông tin liên lạc, địa chỉ, một bản sao của CMND (trong trường hợp là cá nhân) và một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp là một tổ chức);

(II) Tên và địa chỉ chính xác Internet (url) của các nguồn tài nguyên mà xóa hoặc liên kết vô hiệu hóa được yêu cầu, để CHỢ VUI có thể xác định vị trí ban đầu và xem các tài nguyên như vậy liên quan đến vi phạm bản quyền như thế nào;

(III) Bằng chứng để bổ sung các cáo buộc vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu bản quyền và giấy chứng nhận quyền tác giả có liên quan đến việc sở hữu của bạn với các nguồn bạn yêu cầu chúng tôi.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin được cung cấp trong thông báo của bạn và chịu trách nhiệm pháp lý với cơ quan nhà nước đối với bất kỳ hậu quả phát sinh từ bất kỳ kết quả phát sinh do tuyên bố thiếu trung thực nào từ bạn.

Ban Quản trị Chợ Vui

Giới thiệu | Bản quyền | Hướng dẫn