Vợ người và vợ mình, đao lòng quá :(

Hết nói gì nổi luôn hà 🙁